Co to są ciasteczka?

Cookies (lub znaczniki) to małe pliki tekstowe tworzone przez serwer WWW na urządzeniu użytkownika, gdy ten wchodzi na określoną stronę internetową, w celu przechowywania i przenoszenia informacji.

Znaczniki te są wysyłane z serwera WWW do urządzenia użytkownika (zazwyczaj do przeglądarki) i przechowywane w celu rozpoznania ich przy każdej kolejnej wizycie. W rzeczywistości przy każdej kolejnej wizycie pliki cookie są ponownie wysyłane z urządzenia użytkownika do witryny.

Pliki cookie należące do osób trzecich i należące do osób trzecich

Pliki cookie mogą być instalowane nie tylko przez tego samego operatora strony internetowej odwiedzanej przez użytkownika(first-party cookies), ale również przez inną stronę, która instaluje je za pośrednictwem pierwszej strony(third-party cookies) i która jest w stanie je rozpoznać. Dzieje się tak dlatego, że na odwiedzanej stronie internetowej mogą znajdować się elementy (np. obrazy, mapy, dźwięki, linki do stron internetowych innych domen itp.), które rezydują na serwerach innych niż ten, z którego korzysta odwiedzana strona internetowa.

Techniczne, analityczne i profilujące pliki cookie

W zależności od celu, cookies rozróżnia się na cookies techniczne i cookies profilujące.
Techniczne pliki cookie są instalowane wyłącznie w celu „przekazywania komunikatu za pośrednictwem sieci łączności elektronicznej lub w zakresie ściśle niezbędnym dla dostawcy usługi społeczeństwa informacyjnego do świadczenia takiej usługi na podstawie wyraźnego żądania abonenta lub użytkownika” (zob. art. 122, prf. 1 dekretu ustawodawczego 196/2003, zwanego dalej „kodeksem prywatności„).

Są one zazwyczaj używane do umożliwienia sprawnej nawigacji pomiędzy stronami internetowymi, do przechowywania preferencji użytkownika, do przechowywania informacji o konkretnych konfiguracjach użytkownika, do uwierzytelniania użytkowników, itp.

Techniczne pliki cookie można podzielić na nawigacyjne pliki cookie, wykorzystywane w celu zapisania na komputerze użytkownika danych przydatnych do normalnego przeglądania i korzystania ze strony internetowej (pozwalające na przykład zapamiętać preferowany rozmiar strony internetowej na liście) oraz funkcjonalne pliki cookie, które pozwalają stronie internetowej zapamiętać wybory dokonane przez użytkownika w celu optymalizacji jej funkcjonalności (na przykład funkcjonalne pliki cookie pozwalają stronie internetowej zapamiętać konkretne ustawienia użytkownika, takie jak wybór kraju i, jeśli jest ustawiony, status stałego dostępu). Niektóre z tych plików cookie (zwane niezbędnymi lub ściśle niezbędnymi) umożliwiają realizację funkcji, bez których wykonywanie niektórych operacji nie byłoby możliwe.

Zgodnie z ww. art. 122, prf. 1 Kodeksu Prywatności, stosowanie technicznych plików cookies nie wymaga zgody użytkowników, lecz obowiązku odpowiedniego informowania użytkowników.

Techniczne pliki cookies są asymilowane – a zatem, jak określa decyzja włoskiego Urzędu Ochrony Danych Osobowych z dnia8 maja 2014 r., „Uproszczone ustalenia w zakresie dostarczania informacji i uzyskiwania zgody w odniesieniudo plików cookies ” (dalej wyłącznie „Decyzja„), do ich instalacji nie jest wymagana zgoda użytkowników – do plików cookies s.c. analytics, jeżeli są one

  • tworzone i wykorzystywane bezpośrednio przez operatora strony internetowej (bez udziału osób trzecich) w celu jej optymalizacji, aby zebrać informacje zbiorcze na temat liczby użytkowników i sposobu, w jaki odwiedzają oni stronę, jak również
  • tworzone i udostępniane przez osoby trzecie i wykorzystywane przez stronę internetową pierwszej strony wyłącznie do celów statystycznych, jeżeli zastosowane zostaną odpowiednie narzędzia w celu zmniejszenia ich mocy identyfikacyjnej (na przykład poprzez maskowanie znacznych części adresu IP) i jeżeli ich wykorzystanie podlega zobowiązaniom umownym między administratorem pierwszej strony a administratorem strony trzeciej, wyraźnie odnoszącym się do zobowiązania osoby trzeciej lub wykorzystującym je wyłącznie do świadczenia usługi, do przechowywania ich oddzielnie i nie „wzbogacania” ani nie „krzyżowania” ich z innymi informacjami, którymi dysponuje.

Pliki cookie służące doprofilowania są wykorzystywane do śledzenia nawigacji użytkownika, analizowania jego zachowań w celach marketingowych i tworzenia profili jego gustów, przyzwyczajeń, wyborów itp. w celu przesyłania ukierunkowanych reklam w odniesieniu do jego zainteresowań i zgodnie z preferencjami wyrażonymi przez niego w nawigacji online.

Te pliki cookie mogą być instalowane na terminalu użytkownika tylko wtedy, gdy wyraził on na to zgodę w sposób wskazany w niniejszym dokumencie.

Trwałe i sesyjne pliki cookie

Ze względu na czas trwania, pliki cookies dzielą się na trwałe (persistent cookies), które pozostają zapisane do momentu wygaśnięcia ich ważności na urządzeniu użytkownika, z wyjątkiem sytuacji, gdy zostaną przez niego usunięte, oraz na sesyjne (session cookies), które nie są zapisane na stałe na urządzeniu użytkownika i znikają po zamknięciu przeglądarki.

Jakiego rodzaju pliki cookie są używane przez tę stronę internetową?

Techniczne pliki cookie

Na tej stronienie są używaneżadne techniczne pliki cookie.

Pliki cookie dotyczące analizy

Strona internetowa wykorzystuje analityczne pliki cookie utworzone i udostępnione przez osoby trzecie (w szczególności Google) w celu statystycznej analizy dostępu lub wizyt na stronie internetowej, co pozwala administratorowi na ulepszanie struktury, logiki nawigacji i treści oraz gromadzenie informacji na temat korzystania z witryny.

Więcej szczegółów i informacji można znaleźć pod następującym linkiem:
https://support.google.com/analytics/answer/1011397

Pliki te, odpowiednio zanonimizowane (poprzez maskowanie znacznych części adresu IP), umożliwiają zbieranie zbiorczych informacji o liczbie użytkowników i sposobie odwiedzania przez nich strony internetowej bez możliwości identyfikacji pojedynczego użytkownika.

Więcej szczegółów i informacji można znaleźć pod następującym linkiem:
https://support.google.com/analytics/?hl=en#topic=3544906

Możesz wyłączyć pliki cookie Google Analytics, pobierając specjalną wtyczkę do przeglądarki dostępną pod tym linkiem:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Poniżej dla każdego wykorzystywanego analitycznego pliku cookie podajemy nazwę, cel użycia i czas trwania:

Nazwa Strona trzecia Przeznaczenie Czas trwania pomocy
_ga Google Służy do rozróżniania użytkowników. 2 lata – 730 dni
_gat Google Służy do wyróżnienia śledzenia utworzonego podczas sesji 1 minuta
_gid Google Używane do rozróżniania stron internetowych odwiedzanych przez użytkowników 24 godziny

Pliki cookie służące do profilowania

Na tej stronienie są używaneżadne pliki cookie służące do profilowania.

Jakie są podstawy prawne działań związanych z przetwarzaniem danych?

Poniżej przedstawiono podstawy prawne przetwarzania danych w podziale na rodzaje plików cookie:

  • techniczne pliki cookie dotyczące nawigacji i funkcjonalności: realizacja umowy, której stroną jest użytkownik: żądanie użytkownika dotyczące dostępu do treści strony internetowej i korzystania z niej.
  • pliki cookie służące do analizy: uzasadniony interes

Sposoby zarządzania opcjami wykorzystania plików cookie

Ponieważ niniejsza strona internetowa nie wykorzystuje plików cookie do profilowania, a pliki cookie do analizy są anonimowe, baner zawierający krótką informację umożliwiającą wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookie nie jest obecny na stronie.

Użytkownik ma różne możliwości, aby przeglądać strony bez plików cookie, jak opisano poniżej:
https://www.garanteprivacy.it/cookie.

W szczególności, użytkownicy mogą nadal wyrażać swoje opcje dotyczące plików cookie również poprzez ustawienia używanej przeglądarki. Domyślnie prawie wszystkie przeglądarki internetowe są ustawione na automatyczną akceptację plików cookie, ale użytkownicy mogą zmienić domyślną konfigurację za pomocą ustawień używanej przeglądarki, które pozwalają na usunięcie i / lub usunięcie wszystkich lub niektórych plików cookie, zablokowanie wysyłania plików cookie lub ograniczenie ich do niektórych stron. Wyłączenie, zablokowanie plików cookies lub ich usunięcie może uniemożliwić optymalne korzystanie z niektórych obszarów strony internetowej lub uniemożliwić korzystanie z niektórych jej funkcji, jak również wpłynąć na funkcjonowanie usług osób trzecich. Konfiguracja zarządzania plikami cookie zależy od używanej przeglądarki. Pod poniższymi linkami znajdują się opcje zarządzania plikami cookies dla głównych przeglądarek internetowych:

W przypadku przeglądarek innych niż wymienione powyżej, konieczne jest zapoznanie się z odpowiednim przewodnikiem, aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookie.

Tożsamość i dane kontaktowe kontrolera

Administratorem danych jest Amilon srl, z siedzibą pod adresem Via Natale Battaglia 12, 20127 Milano (MI).

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych (DPO)

dpo-ext@amilon.it